NGUYỄN TRIỀU NỮ Y – DỰ ÁN MINH HỌA TRANG PHỤC TIÊU BIỂU THỜI NGUYỄN Dự án do artist Kris Nguyen…


Video đang hot


BẤM ĐỂ XEM

NGUYỄN TRIỀU NỮ Y – DỰ ÁN MINH HỌA TRANG PHỤC TIÊU BIỂU THỜI NGUYỄN

Dự án do artist Kris Nguyen thực hiện trong thời gian giãn cách. Dự án bao gồm hơn 10 hình ảnh minh hoạ theo lối dễ thương, khái quát những dạng thức trang phục tiêu biểu thời Nguyễn.

Trong quá trình vẽ và học tập, Kris cảm thấy chỉ riêng thời Nguyễn đã có rất nhiều dạng thức trang phục đa dạng chưa được khai thác chứ không hề nhàm chán và ít ỏi như một số nhận định.

Kris chia sẻ thêm: những dạng thức trang phục được Kris minh hoạ theo lối chibi, lược đi một số chi tiết, chỉ mong minh hoạ kiểu dáng trang phục một cách khái quát nhất nên một số chi tiết có thể chưa quá đúng với điển chế.

Xem thêm tại: behance.net/krisnguyen

Credit: RGB – Cộng đồng Sáng tạo Việt Nam
NGUYỄN TRIỀU NỮ Y - DỰ ÁN MINH HỌA TRANG PHỤC TIÊU BIỂU THỜI NGUYỄN Dự án do artist Kris Nguyen...NGUYỄN TRIỀU NỮ Y - DỰ ÁN MINH HỌA TRANG PHỤC TIÊU BIỂU THỜI NGUYỄN Dự án do artist Kris Nguyen...NGUYỄN TRIỀU NỮ Y - DỰ ÁN MINH HỌA TRANG PHỤC TIÊU BIỂU THỜI NGUYỄN Dự án do artist Kris Nguyen...NGUYỄN TRIỀU NỮ Y - DỰ ÁN MINH HỌA TRANG PHỤC TIÊU BIỂU THỜI NGUYỄN Dự án do artist Kris Nguyen...NGUYỄN TRIỀU NỮ Y - DỰ ÁN MINH HỌA TRANG PHỤC TIÊU BIỂU THỜI NGUYỄN Dự án do artist Kris Nguyen...NGUYỄN TRIỀU NỮ Y - DỰ ÁN MINH HỌA TRANG PHỤC TIÊU BIỂU THỜI NGUYỄN Dự án do artist Kris Nguyen...NGUYỄN TRIỀU NỮ Y - DỰ ÁN MINH HỌA TRANG PHỤC TIÊU BIỂU THỜI NGUYỄN Dự án do artist Kris Nguyen...NGUYỄN TRIỀU NỮ Y - DỰ ÁN MINH HỌA TRANG PHỤC TIÊU BIỂU THỜI NGUYỄN Dự án do artist Kris Nguyen...NGUYỄN TRIỀU NỮ Y - DỰ ÁN MINH HỌA TRANG PHỤC TIÊU BIỂU THỜI NGUYỄN Dự án do artist Kris Nguyen...NGUYỄN TRIỀU NỮ Y - DỰ ÁN MINH HỌA TRANG PHỤC TIÊU BIỂU THỜI NGUYỄN Dự án do artist Kris Nguyen...

Nguồn : Maybe You Missed This F***king News

Mon_16_Aug_2021_06:39:49_+0000 #