Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015


Video đang hot


BẤM ĐỂ XEM

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry năm ngoái

► XE BIỂN TRẮNG – ĐỎ – VÀNG – XANH CÓ NGHĨA GÌ ?

Mã Code B1800 – Short In Driver Side Squib Circuit – Ngắn Mạch Ngồi Nổ Túi Khí Bên Tài
Mã Code C1512 – Torque Sensor 2  Malfunction – Lỗi Cảm Biến Mô Men Xoắn Số 2

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015

Bạn đang đọc: Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015

Khắc Phục Code B1800 – Short In Driver Side Squib Circuit – Ngắn Mạch Ngồi Nổ Túi Khí Bên Tài

Mô tả mã lỗi

Mạch ngòi nổ túi khí bên tài gồm hộp điều khiển túi khí, cáp còi và nút nhấn còi.
Hộp điều khiển túi khí sử dụng mạch này để kích hoạt túi khí khi đủ điều kiện.

Nguyên nhân

 • Ngắn mạch bó dây bên dưới bảng tinh chỉnh và điều khiển
 • Ngắn mạch cáp còi
 • Ngắn mạch bên trong ngòi nổ túi khí bên tài

 • Hộp tinh chỉnh và điều khiển túi khí hỏng

Triệu chứng

Đèn báo lỗi túi khí sáng .

Vị trí hệ thống

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015
*1    Túi khí bên tài
*2    Ngòi nổ túi khí bên tài
*3    Giắc ngòi nổ túi khí bên tài
*a    Mặt cắt nút còi A-A
*b    Mặt sau nút còi

Sơ đồ mạch điện

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015

Quy trình kiểm tra

1. Kiểm tra liên kết

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015
*1    Ngòi nổ túi khí bên tài
*2    Cụm cáp còi
*3    Hộp điều khiển túi khí
*4    Bó dây bên dưới bảng đồng hồ

 • Tắt khóa điện OFF. Ngắt liên kết cáp âm ( – ) bình ắc quy .
 • Kiểm tra giắc liên kết ngòi nổ túi khí, cáp còi và hộp tinh chỉnh và điều khiển túi khí có được cắm đúng chưa ?
 • Ngắt liên kết đường dây từ ngòi nổ túi khí đến cáp còi và hộp điều khiển và tinh chỉnh túi khí .

 • Kiểm chân giắc liên kết có bị biến dạng hoặc hỏng không ?
 • Kiểm tra giắc ngòi nổ túi khí có bị lỏng, liên kết kém hoặc biến dạng .

 • Kiểm tra ngắn mạch những vị trí cong của bó dây bên dưới bảng đồng hồ đeo tay và cáp xoắn của cụm cáp còi có bị biến dạng hoặc hỏng không ?

Có tìm ra những vị trí hư hỏng không ?

► Có: Sửa chữa hư hỏng đường dây
► Không: Đi đến bước kiểm tra ngòi nổ túi khí bên tài

2. Kiểm tra ngòi nổ túi khí bên tài

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015
*1    Ngòi nổ túi khí bên tài
*2    Cụm cáp còi
*3    Hộp điều khiển túi khí
*4    Giắc kết nối ngòi nổ túi khí phía trước mặt vô lăng
SST    Thiết bị kiểm tra (điện trở 2.1Ω)

 • Kết nối lại bó dây dưới bảng đồng hồ đeo tay đến hộp tinh chỉnh và điều khiển túi khí và cáp còi .
 • Kết nối điện trở 2.1 Ω vào 2 chân của giắc E .
 • Kết nối cáp âm ( – ) bình ắc quy .

 • Xóa mã lỗi bằng thiết bị chẩn đoán .
 • Tắt khóa điện OFF .

 • Bật khóa điện ON và chờ khoảng chừng 60 giây .
 • Kiểm tra lại mã lỗi bằng thiết bị chẩn đoán .

 • Tắt khóa điện OFF. Ngắt liên kết cáp âm ( – ) bình ắc quy .
 • Ngắt liên kết điện trở khỏi giắc E .

Mã lỗi có Open lại không ?

► Có: Sửa chữa đường dây ngòi nổ túi khí
► Không: Đi đến bước kiểm tra ngòi nổ túi khí

3. Kiểm tra ngòi nổ túi khí

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015
*1    Ngòi nổ túi khí bên tài
*2    Cụm cáp còi
*3    Hộp điều khiển túi khí
*a    Giắc kết nối ngòi nổ túi khí phía trước mặt vô lăng

 • Ngắt liên kết bó dây bên dưới bảng đồng hồ đeo tay đến hộp tinh chỉnh và điều khiển túi khí .
 • Kiểm tra ngắn mạch chân dương .
  • Kết nối lại chân âm ( – ) bình ắc quy .

  • Bật khóa điện ON.
  • Sử dụng đồng hồ đeo tay đo điện kiểm tra điện áp theo bảng sau :

Chân kiểm tra Điều kiện Thông số chuẩn
Chân số 2 ( D + ) của giắc z4 với mass thân xe Khóa điện bật ON Dưới 1 V
Chân số 1 ( D – ) của giắc z4 với mass thân xe Khóa điện bật ON Dưới 1 V
 • Tắt khóa điện OFF. Ngắt liên kết cáp âm ( – ) bình ắc quy .
 • Kiểm tra hở mạch đường dây
  • Sử dụng đồng hồ đeo tay đo điện kiểm tra điện trở theo bảng sau :

Chân kiểm tra Điều kiện Thông số chuẩn
Chân số 2 ( D + ) với chân số 1 ( D – ) của giắc z4 Luôn luôn Dưới 1 Ω
 • Kiểm tra ngắn mạch mass đường dây .
  • Sử dụng đồng hồ đeo tay đo điện kiểm tra điện trở theo bảng sau :

Chân kiểm tra Điều kiện Thông số chuẩn
Chân số 2 ( D + ) của giắc z4 với mass thân xe Luôn luôn 1 MΩ hoặc lớn hơn
Chân số 1 ( D – ) của giắc z4 với mass thân xe Luôn luôn 1 MΩ hoặc lớn hơn
 • Kiểm tra ngắn mạch đường dây .
  • Sử dụng đồng hồ đeo tay đo điện kiểm tra điện trở theo bảng sau :
Chân kiểm tra Điều kiện Thông số chuẩn
Chân số 2 ( D + ) với chân số 1 ( D – ) của giắc z4 Luôn luôn 1 MΩ hoặc lớn hơn

Có tìm ra hư hỏng không ?

► Có: Đi đến bước kiểm tra đường dây bên dưới bảng đồng hồ
► Không: Đi đến bước kiểm tra mã lỗi

4. Kiểm tra mã lỗi

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015
*1    Ngòi nổ túi khí bên tài
*2    Cụm cáp còi
*3    Hộp điều khiển túi khí

 • Kết nối giắc điện từ ngòi nổ túi khí bên tài đến hộp điều khiển và tinh chỉnh túi khí .
 • Kết nối chân âm ( – ) bình ắc quy .
 • Sử dụng thiết bị chẩn đoán xóa mã lỗi .

 • Tắt khóa điện OFF .
 • Bật khóa điện ON và chờ 60 giây .

 • Kiểm tra lại mã lỗi bằng thiết bị chẩn đoán .

Mã lỗi có Open lại không ?

► Có: Thay thế hộp điều khiển túi khí
► Không: Sử dụng phương pháp giả lập tín hiệu để kiểm tra

5. Kiểm tra bó dây bên dưới bảng đồng hồ đeo tay

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015
*1    Ngòi nổ túi khí bên tài
*2    Cụm cáp còi
*3    Hộp điều khiển túi khí
*4    Bó dây bên dưới bảng đồng hồ
*a    Giắc điện của bó dây bên dưới bảng đồng hồ đến cụm cáp còi

 • Ngắt liên kết giắc điện của bó dây bên dưới bảng đồng hồ đeo tay.
 • Kiểm tra ngắn mạch với nguồn dương của mạch điện .
  • Kết nối cáp âm ( – ) bình ắc quy .

  • Bật khóa điện ON .
  • Sử dụng thiết bị đo điện kiểm tra theo bảng sau :

Chân kiểm tra Điều kiện Thông số chuẩn
Chân số 1 ( D + ) của giắc I27 với mass thân xe Khóa điện bật ON Nhỏ hơn 1V
Chân số 2 ( D – ) của giắc I27 với mass thân xe Khóa điện bật ON Nhỏ hơn 1V
 • Tắt khóa điện. Ngắt liên kết chân âm ( – ) bình ắc quy
 • Kiểm tra hở mạch bó dây
  • Sử dụng thiết bị đo điện kiểm tra theo bảng sau :

Chân kiểm tra Điều kiện Thông số chuẩn

Chân số 1 (D+) với chân số 2 (D-) của giắc I27

Xem thêm: Lắt léo chữ nghĩa: Cố sự & sự cố

Luôn luôn Nhỏ hơn 1 Ω
 • Kiểm tra ngắt mạch với mass
  • Sử dụng thiết bị đo điện kiểm tra theo bảng sau :
Chân kiểm tra Điều kiện Thông số chuẩn
Chân số 1 ( D + ) của giắc I27 với mass thân xe Luôn luôn 1 MΩ hoặc lớn hơn
Chân số 2 ( D – ) của giắc I27 với mass thân xe Luôn luôn 1 MΩ hoặc lớn hơn
 • Kiểm tra ngắn mạch
  • Sử dụng thiết bị đo điện kiểm tra theo bảng sau :
Chân kiểm tra Điều kiện Thông số chuẩn
Chân số 1 ( D + ) với chân số 2 ( D – ) của giắc I27 Luôn luôn 1 MΩ hoặc lớn hơn

Có tìm ra hư hỏng không ?

► Có: Sửa chữa hư hỏng bó dây bên dưới bảng đồng hồ
► Không: Đi đến bước kiểm tra cụm cáp còi

6. Kiểm tra cụm cáp còi

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015
*1    Ngòi nổ túi khí bên tài
*2    Cụm cáp còi
*3    Hộp điều khiển túi khí
*4    Bó dây bên dưới bảng đồng hồ
*a    Giắc kết nối ngòi nổ túi khí phía trước mặt vô lăng

 • Kiểm tra ngắn mạch với nguồn dương
  • Kết nối cáp âm ( – ) bình ắc quy
  • Bật khóa điện ON

  • Sử dụng thiết bị đo điện kiểm tra theo bảng sau :
Chân kiểm tra Điều kiện Thông số chuẩn
Chân số 1 ( D – ) của giắc z4 với mass thân xe Khóa điện bật ON Nhỏ hơn 1V
Chân số 2 ( D + ) của giắc z4 với mass thân xe Khóa điện bật ON Nhỏ hơn 1V
 • Tắt khóa điện OFF. Ngắt liên kết cáp âm ( – ) bình ắc quy
 • Kiểm tra hở mạch cụm cáp còi
  • Sử dụng thiết bị đo điện kiểm tra theo bảng sau :

Chân kiểm tra Điều kiện Thông số chuẩn
Chân số 1 ( D – ) với chân số 2 ( D + ) của giắc z4 Luôn luôn Nhỏ hơn 1 Ω
 • Kiểm tra ngắn mạch mass
  • Sử dụng thiết bị đo điện kiểm tra theo bảng sau :
Chân kiểm tra Điều kiện Thông số chuẩn
Chân số 1 ( D – ) của giắc z4 với mass thân xe Luôn luôn 1 MΩ hoặc lớn hơn
Chân số 2 ( D + ) của giắc z4 với mass thân xe Luôn luôn 1 MΩ hoặc lớn hơn
 • Kiểm tra ngắn mạch
  • Sử dụng thiết bị đo điện kiểm tra theo bảng sau :
Chân kiểm tra Điều kiện Thông số chuẩn
Chân số 1 ( D – ) với chân số 2 ( D + ) của giắc z4 Luôn luôn 1 MΩ hoặc lớn hơn

Có tìm ra hư hỏng không ?

► Có: Sử dụng phương pháp giả lập tín hiệu để kiểm tra
► Không: Thay thế cụm cáp còi

Khắc Phục Code C1512 – Torque Sensor 2  Malfunction – Lỗi Cảm Biến Mô Men Xoắn Số 2

Mô tả mã lỗi

Cảm biến mô-men xoắn quy đổi mô-men xoắn quay tay lái thành tín hiệu điện và gửi chúng đến bộ điều khiển và tinh chỉnh ECU trợ lái .

Nguyên Nhân

 • Hư cảm ứng
 • Lỗi mạch cảm ứng
 • Dây nối và giắc nối kém

 • Hư hộp ECM

Triệu chứng

Đèn báo lỗi ESP sáng

Vị trí hệ thống

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015
*2: cảm biến mô men xoắn số 2

Sơ đồ mạch điện

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015

Quy trình kiểm tra

1. Kiểm tra liên kết giữa cảm ứng và ECU

 • Kiểm tra thực trạng liên kết của đầu nối cảm ứng mô-men
  Điều kiện thông thường : Đầu nối cảm ứng mô-men được liên kết thông thường với bộ tinh chỉnh và điều khiển ECU trợ lực lái .

► OK: Kiểm tra nguồn của ECU (điện áp TRQV và TRQF)
► KHÔNG: Kết nối lại giắc nối

2. Kiểm tra nguồn điện ECU phân phối

a. Bật chìa khóa ON
b. Đo điện áp theo bảng dưới đây:

Kiểm tra liên kết Điều kiện Giá trị tiêu chuẩn
a-3 ( TRQV ) – a-1 ( TRQG ) Chìa khóa ON 8.5 đến 10.5 V
a-5 ( TRQF ) – a-1 ( TRQG ) Chìa khóa ON 3.35 đến 3.37 V

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015

► OK: đi đến bước 3
► KHÔNG: Thay thế hộp ECU khác

3. Kiểm tra nguồn điện của ECU ( điện áp TRQ1 và TRQ2 )

a.    Khởi động động cơ
b.    Đo điện áp theo (các) giá trị trong bảng bên dưới:

Đo kiểm Điều kiện Giá trị tiêu chuẩn
a-7 ( TRQ1 ) – a-1 ( TRQG ) Nổ máy tại chỗ giữ thẳng tay lái 2.3 đến 2.7 V
Nổ máy dừng xe tại chỗ đánh hết lái sang bên phải 2.5 đến 4.7 V
Nổ máy dừng xe tại chỗ đánh hết lái sang bên trái 0.3 đến 2.5 V
a-2 ( TRQ2 ) – a-1 ( TRQG ) Nổ máy tại chỗ giữ thẳng tay lái 2.3 đến 2.7 V
Nổ máy dừng xe tại chỗ đánh hết lái sang bên phải 0.3 đến 2.5 V
Nổ máy dừng xe tại chỗ đánh hết lái sang bên trái 2.5 đến 4.7 V

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015

c. Đo điện áp tại các đầu TRQ1 và TRQ2
Điện áp tiêu chuẩn

Đo kiểm Điều kiện Giá trị tiêu chuẩn
Tổng của điện áp giữa a-7 ( TRQ1 ) và a-1 ( TRQG ) và điện áp giữa a-2 ( TRQ2 ) và a-1 ( TRQG ) Nổ máy tại chỗ giữ nguyên tay lái Giữa 4.85 V và 5.35 V
Nổ máy dừng xe tại chỗ đánh hết lái sang bên phải
Nổ máy dừng xe tại chỗ đánh hết lái sang bên trái

► OK: Thay thế hộp điều khiển hệ thống lái mới
► KHÔNG: Thay thế cả cột lái mới

  ► BẢNG MÃ LỖI TRÊN XE GẮN MÁY

Xem thêm: YouTube gặp sự cố toàn cầu

Xem thêm những phần trước :
Kết nối với chúng tôi để theo dõi những tin tức mới nhất .

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79

Tin liên quan

Source: https://dvn.com.vn
Category: Sự Cố

Phân Tích Mã Code B1800, C1512 Trên Dòng Xe Toyota Camry 2015
Nguồn:

Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam.

Fri_01_Apr_2022_03:43:28_+0000 #