[Mới nhất] Quy định về mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn điện tử TT78


Video đang hot


BẤM ĐỂ XEM

Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC về HĐĐT đã ban hành một số quy định mới về hình thức hóa đơn sử dụng, mẫu số hóa đơnký hiệu hóa đơn điện tử. Hãy cùng MISA meInvoice cập nhật những điểm khác biệt và thông tin mới nhất về quy định ký hiệu, mẫu số, hình thức HĐĐT theo nghị định ban hành mới nhất qua bài viết dưới đây nhé…

I – Quy định về hình thức hóa đơn điện tử theo nghị định 123

Khái niệm về hình thức hóa đơn điện tử CÓ MÃKHÔNG CÓ MÃ của cơ quan thuế là điểm mới được quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Nếu theo Nghị định 51/2010 / NĐ-CP và Thông tư 32/2011 / TT-BTC trước đây tất cả chúng ta có khái niệm hóa đơn điện tử xác nhận và hóa đơn điện tử thường thì, thì nay hoàn toàn có thể hiểu hình thức hóa đơn có mã và không có mã của cơ quan thuế có đặc thù gần tương tự như. Theo đó :

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế: là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua.

Bạn đang đọc: [Mới nhất] Quy định về mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn điện tử TT78

Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử gồm có số thanh toán giao dịch là một dãy số duy nhất do mạng lưới hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn .

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế: là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.

Quy định về hình thức hóa đơn điện tử theo nghị định 123

Căn cứ tại Điều 12, Thông tư 78/2021 / TT-BTC quy định về đối tượng người tiêu dùng sử dụng hóa đơn điện tử theo hình thức có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế. Cụ thể có nêu :

 • Đối tượng sử dụng hình thức hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế:

– Doanh nghiệp / tổ chức triển khai kinh tế tài chính ĐK sử dụng hóa đơn điện tử có mã của CQT .
– Doanh nghiệp / tổ chức triển khai kinh tế tài chính thuộc trường hợp rủi ro đáng tiếc về thuế cao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài Chính .
– Hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại có quy mô về lệch giá, lao động cung ứng từ mức cao nhất về tiêu chuẩn của doanh nghiệp siêu nhỏ phải thực thi chính sách kế toán và nộp thuế theo giải pháp kê khai và những trường hợp xác lập được lệch giá khi bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ .
– Hộ, cá thể kinh doanh thương mại không đủ điều kiện kèm theo sử dụng HĐĐT có mã của CQT nhưng cần có hóa đơn để giao cho người mua hoặc Doanh Nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác được CQT gật đầu cấp HĐĐT để giao cho người mua thì được CQT cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh và phải khai thuế, nộp thuế trước khi CQT cấp HĐĐT theo từng lần phát sinh
– Hộ, cá thể kinh doanh thương mại sử dụng hóa đơn điện tử có mã của CQT được khởi tạo từ máy tính tiền có liên kết chuyển tài liệu điện tử với CQT .

 • Đối tượng sử dụng hình thức hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế:

– Doanh nghiệp kinh doanh thương mại ở nghành nghề dịch vụ : Điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, kinh tế tài chính ngân hàng nhà nước, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh thương mại nhà hàng, thương mại, vận tải đường bộ hàng không, đường đi bộ, đường tàu, đường thủy, đường thủy .
– Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính đã hoặc sẽ thực thi thanh toán giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện đi lại điện tử, thiết kế xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có mạng lưới hệ thống ứng dụng kế toán, ứng dụng lập hóa đơn điện tử cung ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, tàng trữ tài liệu hóa đơn điện tử theo quy định và bảo vệ việc truyền tài liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế khi bán sản phẩm & hàng hóa, phân phối dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán sản phẩm & hàng hóa, cung ứng dịch vụ .
Doanh nghiệp hoàn toàn có thể tự xác lập hình thức hóa đơn điện tử sử dụng của đơn vị chức năng mình dựa trên những quy định nêu trên. Ngoài ra, cơ quan thuế cũng thực thi phân nhóm doanh nghiệp, người nộp thuế, phê duyệt ĐK sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã cho 1 số ít đơn vị chức năng / doanh nghiệp .

II – Quy định về mẫu số hóa đơn điện tử và ký hiệu hóa đơn điện tử theo Nghị định 123, Thông tư 78

2.1. Doanh nghiệp không cần thông báo phát hành mẫu hóa đơn với CQT

Theo Nghị định 123, Cơ quan thuế không quản trị chi tiết cụ thể mẫu hóa đơn, chứng từ, số lượng hóa đơn sử dụng theo từng đợt thông tin phát hành mà quản trị trải qua việc truyền nhận tài liệu định dạng xml ( Quyết định 1450 / QĐ-TCT ). Do đó, doanh nghiệp / đơn vị chức năng hoàn toàn có thể thiết lập mẫu hóa đơn thuần, theo nhu yếu sử dụng của mình mà không cần lập thông tin phát hành ( không phải nộp Mẫu hóa đơn khi ĐK sử dụng HĐĐT ) với cơ quan Thuế .

Doanh nghiệp có thể lựa chọn và khởi tạo mẫu hóa đơn có mã/không mã ngay trên phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice. Trên mẫu hóa đơn sẽ thể hiện phần ký hiệu và mã cơ quan Thuế theo đúng quy định đối với hóa đơn có mã/không mã theo Nghị định 123.

Quy định về mẫu số hóa đơn điện tử và ký hiệu hóa đơn điện tử theo Nghị định 123

Lưu ý: Đơn vị cần sử dụng hóa đơn mẫu đơn giản, không quá đặc thù/khác biệt để triển khai và tra cứu hóa đơn điện điện tử dễ dàng hơn và không phải giải trình với CQT vì cấu trúc hóa đơn phức tạp (Xem khuyến nghị tại bài viết: Mẫu hóa đơn được khuyến nghị sử dụng khi triển khai HĐĐT theo Nghị định 123)

2.2. Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử và ký hiệu hóa đơn điện tử

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 78/2021 / TT-BTC hướng dẫn triển khai 1 số ít điều của Luật Quản lý thuế, nghị định 123 / 2020 / NĐ-Cp quy định về hóa đơn, chứng từ. Cụ thể những ký hiệu hóa đơn điện tử được lý giải như sau :

 • Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử

Là ký tự có một chữ số tự nhiên là những số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6 để phản ánh loại hóa đơn điện tử như sau :

Số 1: Phản ánh loại hóa đơn điện tử giá trị gia tăng
Số 2: Phản ánh loại hóa đơn điện tử bán hàng
Số 3: Phản ánh loại hóa đơn điện tử bán tài sản công
Số 4: Phản ánh loại hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia
Số 5: Phản ánh các loại hóa đơn điện tử khác là tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP
Số 6: Phản ánh các chứng từ điện tử được sử dụng và quản lý như hóa đơn bao gồm: phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử.
 • Ký hiệu hóa đơn điện tử

Là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số biểu lộ ký hiệu hóa đơn điện tử để phản ánh những thông tin về loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Sáu ( 06 ) ký tự này được quy định như sau :

 1. Ký tự đầu tiên là một (01) chữ cái được quy định là C hoặc K như sau: C thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã;
 2. Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch. Ví dụ: Năm lập hóa đơn điện tử là năm 2022 thì thể hiện là số 22; năm lập hóa đơn điện tử là năm 2023 thì thể hiện là số 23;
 3. Một ký tự tiếp theo là một (01) chữ cái được quy định là T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng, cụ thể:
Chữ T: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế;
Chữ D: Áp dụng đối với hóa đơn bán tài sản công và hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia hoặc hóa đơn điện tử đặc thù không nhất thiết phải có một số tiêu thức do các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng;
Chữ L: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh;
Chữ M: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền;
Chữ N: Áp dụng đối với phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử;
Chữ B: Áp dụng đối với phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử,
Chữ G: Áp dụng đối với tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn giá trị gia tăng;
Chữ H: Áp dụng đối với tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn bán hàng.
 1. Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý. Trường hợp người bán sử dụng nhiều mẫu hóa đơn điện tử trong cùng một loại hóa đơn thì sử dụng hai ký tự cuối nêu trên để phân biệt các mẫu hóa đơn khác nhau trong cùng một loại hóa đơn. Trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY;
 2. Tại bản thể hiện, ký hiệu hóa đơn điện tử và ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử được thể hiện ở phía trên bên phải của hóa đơn (hoặc ở vị trí dễ nhận biết);
 3. Ví dụ thể hiện các ký tự của ký hiệu mẫu hóa đơn điện tử và ký hiệu hóa đơn điện tử:
1C22TAA Là hóa đơn giá trị gia tăng có mã của cơ quan thuế được lập năm 2022 và là hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng với cơ quan thuế;
2C22TBB Là hóa đơn bán hàng có mã của cơ quan thuế được lập năm 2022 và là hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh ký sử dụng với cơ quan thuế;
1C23LBB Là hóa đơn giá trị gia tăng có mã của cơ quan thuế được lập năm 2023 và là hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh;
1K23TYY Là hóa đơn giá trị gia tăng loại không có mã được lập năm 2023 và là hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng với cơ quan thuế;
1K22DAA Là hóa đơn giá trị gia tăng loại không có mã được lập năm 2022 và là hóa đơn điện tử đặc thù không nhất thiết phải có một số tiêu thức bắt buộc do các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng;
6K22NAM Là phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử loại không có mã được lập năm 2022 doanh nghiệp đăng ký với cơ quan thuế;
6K22BAB Là phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử loại không có mã được lập năm 2022 do doanh nghiệp đăng ký với cơ quan thuế.

Nguồn tìm hiểu thêm : https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/37808/giai-thich-ky-hieu-mau-so-hoa-don-dien-tu-ky-hieu-hoa-don-dien-tu

ví dụ về ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn điện tử

Ví dụ thể hiện ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn điện tử trên mẫu hóa đơn mới nhất (theo Nghị định 123 ban hành)

Xem thêm: Phê duyệt Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Như vậy, theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP: Tại bản thể hiện, ký hiệu hóa đơn điện tửký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử được thể hiện chung bằng 1 chuỗi bao gồm 7 ký tự. Trong đó, ký tự đầu tiên thể hiện ký hiệu mẫu số hóa đơn, 6 ký hiệu tiếp theo thể hiện ký hiệu hóa đơn điện tử.

III – Quy định về cách đánh số hóa đơn theo Nghị định 123

Tại Khoản 3, điều 10, Nghị định 123 / 2020 / NĐ-CP quy định về cách đánh số hóa đơn như sau :
a ) Số hóa đơn là số thứ tự được biểu lộ trên hóa đơn khi người bán lập hóa đơn. Số hóa đơn được ghi bằng chữ số Ả-rập có tối đa 8 chữ số, khởi đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày mở màn sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm có tối đa đến số 99 999 999 .

Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn. Riêng đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì số hóa đơn được in sẵn trên hóa đơn và người mua hóa đơn được sử dụng đến hết kể từ khi mua.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều cơ sở bán hàng hoặc nhiều cơ sở được đồng thời cùng sử dụng một loại hóa đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một hệ thống lập hóa đơn điện tử thì hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn.

b) Trường hợp số hóa đơn không được lập theo nguyên tắc nêu trên thì hệ thống lập hóa đơn điện tử phải đảm bảo nguyên tắc tăng theo thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập, sử dụng một lần duy nhất và tối đa 8 chữ số.

Như vậy, theo quy định tại Nghị định 123 / 2020 / NĐ-CP về cách đánh số hóa đơn :

 • Số hóa đơn gồm 8 chữ số .
 • Không phải thông tin phát hành số lượng hóa đơnTừ số… Đến số… màđánh số khởi đầu từ số 1 vào ngày 01/01 ( hoặc ngày mở màn sử dụng hóa đơn ) theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn và kết thúc vào ngày 31/12 tối đa đến số 99 999 999. Sang năm tiếp theo, lại đánh quay vòng từ số 1 .

MISA meInvoice là phần mềm hóa đơn điện tử được đông đảo doanh nghiệp/tổ chức sử dụng nhất hiện nay và được Cơ quan thuế cả nước thẩm định chất lượng, dịch vụ hàng đầu. Phần mềm đáp ứng đầy đủ các mẫu hóa đơn theo mọi lĩnh vực ngành nghề, đáp ứng quy định hiện hành, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Mọi thao tác nghiệp vụ tương quan đến hóa đơn như : Lập hóa đơn, phát hành, kiểm soát và điều chỉnh, hủy, xóa bỏ, gửi hóa đơn, … đều được giải quyết và xử lý nhanh gọn ngay trên ứng dụng giúp Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí hơn 90 % ngân sách và thời hạn .

Doanh nghiệp quan tâm phần mềm MISA meInvoice & có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA trong 7 ngày, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại đây:
Dùng thử hóa đơn điện tử

>>> Xem thêm nội dung liên quan:

Xem thêm: Cẩm nang làm đẹp cho da mặt từ các nguyên liệu có sẵn

5/5 – ( 2 bầu chọn )

Source: https://dvn.com.vn
Category: Cảm Nang

[Mới nhất] Quy định về mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn điện tử TT78
Nguồn:

Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam.

Tue_22_Feb_2022_23:25:39_+0000 #