Dân chủ trực tiếp là gì? Định nghĩa, khái niệm


Video đang hot


BẤM ĐỂ XEM

Dân chủ trực tiếp là gì?

Dân chủ trực tiếp là một trong hai hình thức chính của dân chủ. Với dân chủ trực tiếp, người dân tự mình quyết định các luật lệ và chính sách quan trọng của cộng đồng và đất nước. Theo nghĩa đó, dân chủ trực tiếp gắn liền với nguồn gốc, bản chất của khái niệm dân chủ ((demokratia/ƌƞµο- ĸρтіⱭ tiếng Hy Lạp) có nghĩa là “quyền lực/sự cai trị của nhân dân”)… Chính vì vậy, dân chủ trực tiếp còn được gọi là dân chủ đích thực/nguyên nghĩa và được xem là biểu hiện cho chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Ở Nước Ta, qua bốn bản Hiến pháp, từ Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 đến Hiến pháp năm 4992 đều có pháp luật về trưng cầu ý dân ( Hiến pháp năm 1946 – Điều 32. 70 ; Hiến pháp năm 4959 – Điều 53 ; Hiến pháp năm 1980 – Điều 100 ; Hiến pháp năm 1992 – Điều 84 ). Do những điều kiện kèm theo khách quan, chủ quan, cho đến nay, chưa có cuộc trưng cầu ý dân nào được triển khai. Chương trình thiết kế xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khoá XI đã có dự án Bất Động Sản luật về trưng cầu ý dân. Bầu cử những đại biểu đại diện thay mặt mình ở cơ quan đại diện thay mặt như Quốc hội, Hội đồng nhân dân những cấp là hình thức dân chủ trực tiếp quan trọng. Nghị quyết của những cuộc họp dân chủ trực tiếp ở cơ sở cũng là hình thức dân chủ trực tiếp khá phổ cập ở nhiều nước. Các cuộc tổ chức triển khai lấy quan điểm của nhân dân về những dự án Bất Động Sản luật tuy không trực tiếp, nhưng cũng là hình thức dân chủ được coi trọng .
Ở nước ta, ý niệm về dân chủ trực tiếp có nhiều cách hiểu khác nhau. Nhưng tựu chung lại, những quan điểm đều thống nhất cho rằng : Dân chủ trực tiếp cần được hiểu là sự biểu lộ ý chí một cách trực tiếp của người dân về một yếu tố nào đó thuộc khoanh vùng phạm vi quyền lực tối cao nhà nước mà không cần trải qua tổ chức triển khai hay cá thể nào. Sự biểu lộ ý chí này có ý nghĩa quyết định hành động, bắt buộc phải được thi hành ngay. Theo cách hiểu này, trưng cầu ý dân và Hội nghị nhân dân của phái mạnh ở những thành bang Hy Lạp cổ đại là hai hình thức duy nhất của dân chủ trực tiếp. Tuy nhiên, chính sách dân chủ trực tiếp ở Aten ( Hy Lạp-508-322 trước Công nguyên ), đế quốc La Mã cổ đại ( 509 – 27 trước Công nguyên ) chưa hoàn hảo, bởi quyền bỏ phiếu chỉ được trao cho những công dân nam, còn phụ nữ, người quốc tế và nô lệ không được hưởng quyền này .

Dân chủ trực tiếp là phương thức tôn trọng và thực hiện dân chủ trong các tổ chức, cộng đồng hay xã hội, theo đó quyền dân chủ của các thành viên trong tổ chức, hội đó được thực hiện một thành viên đó.

Bạn đang đọc: Dân chủ trực tiếp là gì? Định nghĩa, khái niệm

Dân chủ trực tiếp là việc Nhân dân trực tiếp triển khai quyền lực tối cao nhà nước. Tức là Nhân dân bộc lộ một cách trực tiếp ý chí của mình ( với tư cách là chủ thể quyền lực tối cao nhà nước ) về một yếu tố nào đó mà không cần trải qua cá thể hay tổ chức triển khai thay mặt đại diện mình và ý chí đó có ý nghĩa bắt buộc phải thi hành. Hình thức bộc lộ đơn cử của dân chủ trực tiếp như ứng cử, bầu cử Quốc hội, HĐND, thực thi quy định dân chủ cơ sở, trưng cầu dân ý … Các cuộc đối thoại trực tiếp của nhân dân với cơ quan Nhà nước lúc bấy giờ cũng là hình thức biểu lộ của dân chủ trực tiếp .

Phương thức thực hiện dân chủ trực tiếp ở nước ta hiện nay

Phương thức thực thi dân chủ trực tiếp còn có nhiều ý niệm khác nhau xuất phát từ góc nhìn tiếp cận. Tuy nhiên, về cơ bản, khoa học chính trị và pháp lý Nước Ta có sự đồng thuận tương đối trong việc thừa nhận những hình thức dân chủ trực tiếp phổ cập nhất gồm : bầu cử, bãi miễn đại biểu, trưng cầu ý dân, thực thi quyền sáng kiến lập pháp ; bỏ phiếu toàn dân và lấy quan điểm có tính quyết định hành động tại cơ sở. Bên cạnh đó, một số ít hình thức khác biểu lộ ý chí của công dân cũng mang tín hiệu của dân chủ trực tiếp ( tính trực tiếp bộc lộ ý chí, tính tự mình thực thi, tính quyền lực tối cao ) cũng hoàn toàn có thể được xem là những biểu lộ phong phú của dân chủ ở Nước Ta : khiếu nại, tố cáo, phản biện xã hội, tư vấn xã hội, dân nguyện. Tuy nhiên, trong khoanh vùng phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ tiếp cận, nghiên cứu và phân tích những phương pháp cơ bản nhất, mang không thiếu những đặc trưng của dân chủ trực tiếp là : là một chính sách gắn liền với Nhà nước, phân biệt với những quyền đơn cử ; là phương pháp làm chủ của nhân dân : biểu lộ ý chí trong những nghành nghề dịch vụ tương quan đến việc quản trị nhà nước, quản trị xã hội ; được bộc lộ ý chí một cách trực tiếp, không phải trải qua một chủ thể trung gian nào và có hiệu lực hiện hành trực tiếp, phải được thi hành ngay .
Do đó, theo những tiêu chuẩn trên, chúng tôi cho rằng dân chủ trực tiếp ở Nước Ta có những phương pháp triển khai cơ bản sau :

– Bầu cử và bãi miễn đại biểu dân cử

Xem thêm: Cảm ứng ở thực vật

– Trưng cầu ý dân
– Dân chủ trực tiếp ở cơ sở

Trên thực tế, ở mức độ nhất định, một số hình thức hoạt động quyền lực khác của người dân cũng phản ánh những đặc trưng mang tính bản chất của dân chủ trực tiếp ở các mức độ khác nhau. Các hình thức đó cũng cần được nhận diện như là những biểu hiện đa dạng và đặc thù của dân chủ trực tiếp trong cơ chế thực hiện quyền lực ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu, đánh giá các phương thức thực hiện dân chủ trực tiếp cơ bản, có tính phổ biến được pháp luật thực định Việt Nam quy định.

Xem thêm: Cảm ứng ở thực vật

Các hoạt động giải trí đơn cử nhằm mục đích thực thi dân chủ trực tiếp hoàn toàn có thể là việc góp phần quan điểm vàc những quyết sách và văn bản quản lí của chính t6 chức đó hoặc bầu cử trực tiếp dân chủ trực tiếp đượi một loạt những thiết chế pháp lí đơn cử về những hình thức. phương tiện đi lại, chính sách, trải qua đó, nhân dân trực tiếp thực thi quyền dân chủ, biểu lộ quyền làm chủ xã hội của mình. Thông thường, trong chế định dân chủ trực tiếp, trưng cầu ý dân là hình thức dân chủ trực tiếp cao nhất, qua đó, nhân dân trực tiếp biểu lộ ý chí của mình trong việc quyết định hành động những yếu tố có tính quốc sách. Trên quốc tế, Ở nhiều nước, trưng cầu ý dân được xem là hình thức dân chủ thuần khiết .

Ưu điểm và nhược điểm của dân chủ trực tiếp

Ưu điểm của dân chủ trực tiếp: Đây là hình thức dân chủ thuần khiết nhất: Mọi thành viên của cộng đồng, xin nhấn mạnh là mọi thành viên, đều có quyền ra quyết định. Tất cả đều được trình bày quan điểm và lợi ích mà không phải thông qua chính trị gia hay đảng phái, tổ chức nào. Ai ai cũng được tiếp cận thông tin, có thông tin và có cơ hội hiểu biết.

Nhược điểm của dân chủ trực tiếp thì chắc bạn đọc có thể thấy ngay: Nó quá lý tưởng, và với quy mô dân số như ở các quốc gia hiện nay thì dân chủ trực tiếp trở thành không tưởng.

Người đăng: chiu

Time: 2021-09-13 22:11:28

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog

Fri_28_Jan_2022_14:27:06_+0000 #