Cách sử dụng hàm DMAX để tìm giá trị lớn nhất thỏa mãn điều kiện


Video đang hot


BẤM ĐỂ XEM

Hàm DMAX trong Excel dùng để tìm kiếm giá trị lớn nhất có điều kiện kèm theo trong một cột hay một hàng của một dánh sách, hay một bảng dữ liệu nào đó. Người dùng sẽ tìm giá trị lớn nhất trong một trường dữ liệu Field thuộc bảng tính dữ liệu Database, nhằm thỏa mãn một điều kiện cho trước Criterial mà người dùng chọn. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm DMAX trong Excel.

1. Cấu trúc hàm DMAX

Cú pháp hàm: =DMAX(database; field; criteria)

Trong đó:

Bạn đang đọc: Cách sử dụng hàm DMAX để tìm giá trị lớn nhất thỏa mãn điều kiện

  • database: đối số bắt buộc, danh sách hay cơ sở dữ liệu có liên quan bao gồm cả các Tiêu đề cột.
  • field: đối số bắt buộc, trường (cột) cần lấy giá trị lớn nhất. Các bạn có thể nhập trực tiếp tiêu đề cột trong dấu ngoặc kép hay một số thể hiện vị trí cột trong database hoặc cũng có thể nhập ô chứa tiêu đề cột cần sử dụng.
  • criteria: đối số bắt buộc, là phạm vi ô chứa điều kiện. Các bạn có thể chọn bất kỳ miễn sao phạm vi đó chứa ít nhất một Tiêu đề cột và ô dưới tiêu đề cột chứa điều kiện cho cột.

Lưu ý :

  • Nên đặt phạm vi điều kiện criteria trên trang tính để khi thêm dữ liệu thì phạm vi chứa điều kiện không thay đổi.
  • Mặc dù phạm vi điều kiện có thể được định vị ở bất kỳ đâu trên trang tính. Nhưng phạm vi điều kiện cần tách rời không chèn lên danh sách hay cơ sở dữ liệu cần xử lý.
  • criteria bắt buộc phải chứa ít nhất Tiêu đề cột và một ô chứa điều kiện dưới tiêu đề cột.

2. Cách sử dụng hàm DMAX

Ví dụ ta có bảng tài liệu như bảng dưới và nhu yếu tìm tiền hàng lớn nhất của loại hàng là Đá

Đầu tiên ta cần tạo điều kiện kèm theo loại hàng là Đá

Tiếp theo ta vận dụng công thức DMAX :

=DMAX(A1:F11;F1;D14:D15)

Trong đó :

  • A1:F11 là bảng dữ liệu
  • F1 là cột TIỀN HÀNG, cột cần tìm giá trị cao nhất.
  • D14:D15 là vùng điều kiện criteria.

Kết quả ta sẽ thu được tiền hàng cao nhất của Đá như sau :

Hoặc cũng với công thức trên, ta có thể thay field thành số 6 là vị trí của cột TIỀN HÀNG trong bảng.

=DMAX(A1:F11;6;D14:D15)

Ta cũng thu được tác dụng tựa như như trên

Xem thêm: Tổng hợp những mẫu hang đá giáng sinh Noel đẹp nhất

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn những bạn sử dụng hàm DMAX để tìm giá trị lớn nhất thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo cho trước trong Excel. Chúc những bạn thành công xuất sắc !

Xem thêm

Cách sử dụng hàm CONVERT để quy đổi đơn vị chức năng tính trong Excel
Cách dùng hàm ABS để tính giá trị tuyệt đối trong Excel
Cách sử dụng hàm OFFSET để tham chiếu tài liệu trong Excel

Xem thêm: Tổng hợp những mẫu hang đá giáng sinh Noel đẹp nhất

Đánh giá

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog

Fri_11_Feb_2022_11:18:04_+0000 #