Thủ tục công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước


Video đang hot


BẤM ĐỂ XEM Cũng như mỹ phẩm nhập khẩu, mỹ phẩm được sản xuât trong nước trước khi triển khai đưa ra thị trường cũng phải làm thủ tục giống như công bố mỹ phẩm nhập khẩu. Hồ sơ công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước sẽ được nộp tại Sở Y Tế nơi doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm đặt trụ sở .

Hồ sơ công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

  • Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố);
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp). Trường hợp mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất (có chứng thực hợp lệ);
  • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam (nếu tổ chức công bố không phải chủ sở hữu)
  • Giấy phép sản xuất mỹ phẩm (đối với đơn vị sản xuất tiến hành công bố) hoặc giấy phép phép sản xuất + hợp đồng thuê sản xuất (đối với đơn vị phân phối sản phẩm mỹ phẩm)
  • Kết quả kiểm nghiệm mỹ phẩm và các tài liệu chứng minh

Xem thêm: Thủ tục cấp phép sản xuất mỹ phẩm

Xem thêm: Danh sách công ty sản xuất | https://dvn.com.vn

Công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

Bước 1: Doanh nghiệp công bố gửi hồ sơ công bố theo hướng dẫn tới Sở Y Tế nơi đặt nhà máy sản xuất
Bước 2: Trong vòng 3 ngày làm việc Sở Y Tế có trách nhiệm ban hành phiếu tiếp nhận công bố mỹ phẩm.

Xem thêm: Top 7 tình yêu và nhà sản xuất phần 2

Nếu hồ sơ chưa đáp ứng thì Sở Y Tế phải ra yêu cầu sửa đổi bổ sung trong đó nêu rõ các nội dung cần sửa đổi trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung đáp ứng theo quy định của Thông tư này, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.
Trường hợp hồ sơ sửa đổi, bổ sung không đáp ứng theo quy định của Thông tư này thì trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, Sở Y Tế phải thông báo bằng văn bản không cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho sản phẩm này.
Trong thời gian 03 tháng kể từ ngày ban hành văn bản thông báo sửa đổi bổ sung, nếu Sở Y tế không nhận được hồ sơ bổ sung của tổ chức, cá nhân đứng tên công bố thì hồ sơ công bố không còn giá trị. Trong trường hợp này, nếu tổ chức, cá nhân muốn tiếp tục công bố thì phải nộp hồ sơ mới và nộp lệ phí mới theo quy định
Lệ phí công bố mỹ phẩm: 500.000 VNĐ/mỹ phẩm

Bạn đang đọc: Thủ tục công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

Trên đây là nội dung tư vấn về công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước, nếu doanh nghiệp có nhu yếu đặt dịch vụ vui mắt liên hệ AZLAW để thực thi dịch vụ hoặc được tư vấn một cách tốt nhất .

Source: https://dvn.com.vn
Category: Sản Xuất

Thủ tục công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước
Nguồn:

Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam.

Sat_16_Apr_2022_16:19:30_+0000 #