Tổng kết số tiền quyên góp cho Hội chữ thập đỏ | Tổng hợp deal, mã giảm giá, coupon, voucher khuyến mãi
Đăng lúc : 07/12/2017 5:53 chiều

Từ ngày 6 – 30/11/2017, sau hơn 3 tuần phát động chương trình vận động quyên góp đồng bào lũ lụt miền Bắc và miền Trung, Sen Đỏ đã ghi nhận 93 giao dịch thành công với tổng số tiền quyên góp cho Hội chữ thập đỏ là 12,430,000 đ.

Lời đầu tiên, Sen Đỏ cảm ơn Quý Khách/Quý Shop đã tin tưởng cùng chúng tôi quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Bắc và miền Trung sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Sau hơn 3 tuần phát động chương trình vận động quyên góp đồng bào lũ lụt miền Bắc và miền Trung, chúng tôi đã ghi nhận 91 giao dịch thành công với tổng số tiền là 12.390.000đ quyên góp cho Hội chữ thập đỏ.

STT Mã GD Senpay Hình Thức Số ĐT  Số tiền Thời gian
1 11452473 Thanh toán qua ví Senpay 01668455XXX                 20,000 11/27/2017 15:00
2 11426566 Thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế 0938994XXX               100,000 11/24/2017 20:25
3 11421335 Thanh toán qua ví Senpay 0935556XXX                 20,000 11/24/2017 19:16
4 11360756 Thanh toán qua ví Senpay 01694296XXX                 20,000 11/23/2017 23:11
5 11322857 Thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế 0986633XXX            1,000,000 11/21/2017 9:38
6 11321755 Thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế 0988515XXX               100,000 11/21/2017 7:39
7 11276709 Thanh toán qua ví Senpay 01233955XXX                 20,000 11/19/2017 21:55
8 11222999 Thẻ ATM nội địa và Internet Banking 0919973XXX                 20,000 11/15/2017 10:03
9 11222755 Thanh toán qua ví Senpay 0898129XXX               200,000 11/15/2017 9:49
10 11221292 Thanh toán qua ví Senpay 0984123XXX               100,000 11/15/2017 8:22
11 11217674 Thanh toán qua ví Senpay 0949089XXX                 50,000 11/14/2017 18:13
12 11216953 Thẻ ATM nội địa và Internet Banking 0982633XXX                 20,000 11/14/2017 16:53
13 11212246 Thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế 0983018XXX               200,000 11/14/2017 8:09
14 11208309 Thẻ ATM nội địa và Internet Banking 0908221XXX               200,000 11/13/2017 16:05
15 11207958 Thanh toán qua ví Senpay 0903667XXX               200,000 11/13/2017 15:22
16 11205722 Thanh toán qua ví Senpay 0919491XXX                 50,000 11/13/2017 10:43
17 11205708 Thanh toán qua ví Senpay 0913699XXX               100,000 11/13/2017 10:42
18 11205374 Thanh toán qua ví Senpay 0966377XXX               100,000 11/13/2017 10:06
19 11204199 Thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế 0974911XXX               500,000 11/13/2017 7:46
20 11203723 Thanh toán qua ví Senpay 0918333XXX                 50,000 11/13/2017 0:34
21 11203404 Thanh toán qua ví Senpay 0986669XXX                 50,000 11/12/2017 22:46
22 11203214 Thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế 01649157XXX               100,000 11/12/2017 22:04
23 11199724 Thanh toán qua ví Senpay 0912965XXX               100,000 11/12/2017 12:04
24 11199696 Thanh toán qua ví Senpay 0932982XXX                 50,000 11/12/2017 11:59
25 11198354 Thanh toán qua ví Senpay 0935395XXX                 50,000 11/12/2017 8:16
26 11194043 Thanh toán qua ví Senpay 0966759XXX               100,000 11/11/2017 13:21
27 11193572 Thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế 01272100XXX                 20,000 11/11/2017 12:04
28 11192439 Thanh toán qua ví Senpay 0938700XXX               500,000 11/11/2017 9:54
29 11191099 Thanh toán qua ví Senpay 0968393XXX            1,000,000 11/11/2017 2:22
30 11189686 Thanh toán qua ví Senpay 01217455XXX                 50,000 11/10/2017 21:18
31 11187930 Thanh toán qua ví Senpay 0962654XXX               500,000 11/10/2017 17:51
32 11186292 Thanh toán qua ví Senpay 0975660XXX               100,000 11/10/2017 15:06
33 11185755 Thanh toán qua ví Senpay 0985623XXX               200,000 11/10/2017 14:21
34 11185748 Thanh toán qua ví Senpay 0982434XXX               100,000 11/10/2017 14:21
35 11185521 Thanh toán qua ví Senpay 01206606XXX               100,000 11/10/2017 13:53
36 11185301 Thanh toán qua ví Senpay 0898981XXX                 50,000 11/10/2017 13:28
37 11185243 Thanh toán qua ví Senpay 0914102XXX               100,000 11/10/2017 13:23
38 11184964 Thanh toán qua ví Senpay 0904856XXX                 20,000 11/10/2017 12:43
39 11184947 Thanh toán qua ví Senpay 0975376XXX               200,000 11/10/2017 12:41
40 11184730 Thanh toán qua ví Senpay 01257864XXX               100,000 11/10/2017 12:15
41 11184134 Thanh toán qua ví Senpay 0987383XXX            1,000,000 11/10/2017 11:22
42 11183532 Thanh toán qua ví Senpay 0947896XXX                 50,000 11/10/2017 10:29
43 11183064 Thanh toán qua ví Senpay 0907992XXX               100,000 11/10/2017 9:45
44 11183014 Thanh toán qua ví Senpay 0972188XXX               100,000 11/10/2017 9:42
45 11182991 Thanh toán qua ví Senpay 0937113XXX                 50,000 11/10/2017 9:40
46 11182673 Thanh toán qua ví Senpay 0919890XXX                 50,000 11/10/2017 9:11
47 11182463 Thanh toán qua ví Senpay 0931532XXX                 50,000 11/10/2017 8:45
48 11182317 Thanh toán qua ví Senpay 0902054XXX               100,000 11/10/2017 8:29
49 11182036 Thanh toán qua ví Senpay 0979343XXX                 20,000 11/10/2017 7:49
50 11181999 Thanh toán qua ví Senpay 0932153XXX               100,000 11/10/2017 7:44
51 11181989 Thanh toán qua ví Senpay 0909950XXX               200,000 11/10/2017 7:41
52 11181854 Thanh toán qua ví Senpay 0938353XXX                 20,000 11/10/2017 6:46
53 11181294 Thanh toán qua ví Senpay 0937132XXX               500,000 11/9/2017 23:33
54 11180309 Thanh toán qua ví Senpay 0938661XXX                 50,000 11/9/2017 21:59
55 11179465 Thanh toán qua ví Senpay 0932641XXX               200,000 11/9/2017 20:35
56 11179194 Thanh toán qua ví Senpay 0907728XXX               100,000 11/9/2017 20:10
57 11179135 Thanh toán qua ví Senpay 0868934XXX               100,000 11/9/2017 20:03
58 11179042 Thanh toán qua ví Senpay 0906808XXX                 20,000 11/9/2017 19:55
59 11178986 Thanh toán qua ví Senpay 0933100XXX               100,000 11/9/2017 19:49
60 11178957 Thanh toán qua ví Senpay 0988490XXX               100,000 11/9/2017 19:45
61 11178767 Thanh toán qua ví Senpay 0979005XXX                 20,000 11/9/2017 19:26
62 11178682 Thanh toán qua ví Senpay 0904413XXX               200,000 11/9/2017 19:15
63 11177714 Thanh toán qua ví Senpay 0939726XXX                 20,000 11/9/2017 17:44
64 11177676 Thanh toán qua ví Senpay 0985445XXX               100,000 11/9/2017 17:41
65 11177590 Thanh toán qua ví Senpay 0919352XXX               100,000 11/9/2017 17:33
66 11177372 Thanh toán qua ví Senpay 0978369XXX               100,000 11/9/2017 17:19
67 11176168 Thanh toán qua ví Senpay 0901567XXX               200,000 11/9/2017 16:06
68 11176138 Thanh toán qua ví Senpay 01282012XXX                 50,000 11/9/2017 16:04
69 11172820 Thanh toán qua ví Senpay 0909737XXX               200,000 11/9/2017 11:44
70 11172773 Thanh toán qua ví Senpay 01668455XXX                 20,000 11/9/2017 11:41
71 11172553 Thẻ ATM nội địa và Internet Banking 01212072XXX               500,000 11/9/2017 11:25
72 11171250 Thanh toán qua ví Senpay 0902066XXX               100,000 11/9/2017 9:48
73 11170708 Thanh toán qua ví Senpay 0939461XXX                 50,000 11/9/2017 9:08
74 11170085 Thanh toán qua ví Senpay 01228869XXX               100,000 11/9/2017 8:07
75 11169073 Thanh toán qua ví Senpay 0907358XXX               100,000 11/8/2017 23:19
76 11168626 Thanh toán qua ví Senpay 0983299XXX                 50,000 11/8/2017 22:04
77 11168442 Thanh toán qua ví Senpay 01673892XXX                 50,000 11/8/2017 21:33
78 11167466 Thanh toán qua ví Senpay 0934197XXX                 20,000 11/8/2017 19:28
79 11167211 Thanh toán qua ví Senpay 01264249XXX                 20,000 11/8/2017 18:49
80 11166859 Thẻ ATM nội địa và Internet Banking 0987686XXX               100,000 11/8/2017 17:51
81 11166744 Thanh toán qua ví Senpay 0974565XXX                 50,000 11/8/2017 17:36
82 11166628 Thanh toán qua ví Senpay 0981523XXX               100,000 11/8/2017 17:15
83 11166326 Thanh toán qua ví Senpay 0939379XXX               200,000 11/8/2017 16:36
84 11165210 Thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế 0902962XXX               200,000 11/8/2017 14:20
85 11162961 Thanh toán qua ví Senpay 0907091XXX                 50,000 11/8/2017 9:38
86 11151869 Thanh toán qua ví Senpay 01668455XXX                 20,000 11/7/2017 11:53
87 11122954 Thanh toán qua ví Senpay 0909075XXX                 20,000 11/2/2017 10:40
88 11120566 Thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế 0943902XXX                 20,000 11/1/2017 23:00
89 11100097 Thẻ ATM nội địa và Internet Banking 01668455XXX                 20,000 11/1/2017 15:23
90 11099698 Thanh toán qua ví Senpay 0962993XXX                 20,000 11/1/2017 15:16
91 11099164 Thanh toán qua ví Senpay 0962993XXX                 20,000 11/1/2017 15:08
Tổng cộng            12,390,000  

Sen Đỏ sẽ trực tiếp chuyển khoản cho Hội chữ thập đỏ và chọn hoàn cảnh cần thiết để trao tặng, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

Một hành động đóng góp nhỏ nhưng gửi ngàn yêu thương tới miền Bắc và miền Trung thân thương!

Sen Đỏ sẽ tiếp tục cập nhật tình hình tại mục Từ thiện/Nhịp sống.

https://www.sendo.vn/nhip-song/tu-thien/

Cảm ơn tấm lòng của Quý khách/ Quý shop!

Tổng kết số tiền quyên góp cho Hội chữ thập đỏ
Ngu?n:

Nhịp sống Sendo.

Bình chọn để ủng hộ website:
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao (Suỵt...!!! Bí mật! Chưa ai sờ vào đánh giá bài này, bạn là người bóc tem cho bài viết này đó, Quất ngay thôi...!)
Loading...

Leave a Reply

Bình luận về deal

Trackbacks

Xem thêm : , ,

Facebook Page

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Đăng ký nhận tin và nhận voucher 15% bằng Facebook:
pZzc4